DELIBERADAMENT

a dretcient SP, amb plena consciència / deliberadament (R-M, IEC)

No creguis que és un fet casual; ell ha obrat a dretcient; ja ho tenia tot previst / La decisió, l’ha presa a dretcient; n’havia calculat les conseqüències (R-M)

a gratcient, a dretes, a propòsit, a posta, de pensa acordada, amb plena consciència, amb intenció, a gratcient, a vici

sense voler (ant.), com si tinguera la roba en lo Grau (ant.)

a posta SP, intencionadament / deliberadament, expressament (R-M, EC)

Va excusar-se dient que no ho havia fet a posta, però el cas és que el mal ja era irreversible / Ho va dir a posta per a fer-lo empipar (R-M, *)

a propòsit, a dretcient, a gratcient, a dretes, amb intenció, a vici

sense voler (ant.)

amb plena consciència SP, deliberadament / d’una manera deliberada, intencionada, expressament (R-M, *)

No els heu d’enganyar; els heu de dir la veritat per tal que puguin actuar amb plena consciència (R-M)

a dretcient, de pensa acordada, a cient, en consciència

per inèrcia (ant.)

de pensa acordada SP, deliberadament / d’una manera deliberada, intencionada, expressament (IEC, *)

Ho ha fet de pensa acordada; abans ja havia examinat totes les possibilitats (R-M)

a dretcient, amb plena consciència

de pura pensa (ant.)