DELEGAT

en nom (d’algú) SP, per encàrrec de, obrant en lloc de (IEC)

Vinc a demanar-li-ho en nom del president (IEC)

per encàrrec (d’algú)