DEJUNAR

romandre barres altes SV, quedar sense menjar (A-M)

Si no t’aixeques prest, romandràs barres altes tot lo dia

fer magre (p.ext.), fer divendres (p.ext.)

[Mall. (A-M)]