DEGUSTACIÓ

a tast SP, expressió usada per a referir-se a aquells productes alimentaris que poden ésser degustats abans d’ésser venuts / deixar tastar alguna cosa (*, R-M)

Venen els melons a tast; si no surt bo el que tatxen es pot canviar per un altre / En aquell mercat havien parat una taula de síndries i les venien a tast (S’usa normalment amb els verbs comprar i vendre) (R-M)

a tatx