DEFUGINT

sense comentaris SP, expressió usada per a esquivar, eludir, defugir, una qüestió

Quan va sortir de l’edifici tots els periodistes li feien preguntes, però ell es va limitar a dir: —Sense comentaris

sant Pere era bon home