DEFRAUDAT

quedar a la lluna de València SV, frustrar-se un desig o una esperança (R-M)

Es va suspendre la representació i ens vàrem quedar a la lluna de València, ben decebuts de no poder veure l’espectacle (R-M)

quedar amb un pam de nas, quedar a l’escapça