DEFENSOR

advocat del diable SN, defensor d’una mala causa (IEC)

Sempre li agrada fer d’advocat del diable

síndic de greuges SN, persona nomenada per a la defensa dels drets i de les llibertats dels ciutadans (IEC)

Va escriure una carta al síndic de greuges per a manifestar-li la seva queixa / És el síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona