DEFENSAR

alçar la veu a favor de SV, parlar a favor d’algú (o d’alguna cosa) (IEC)

Tothom el condemnava, només tres van alçar la veu a favor / Va alçar la veu pel seu fill perquè creia que era innocent (També s’usa amb la forma alçar la veu per i amb el verb aixecar) (R-M, *)

treure la cara (per algú), rompre una llança a favor de

en defensa de (p.ext.), aixecar la veu (p.ext.)

defensar (algú o alguna cosa) a capa i espasa SV, defensar algú o alguna cosa amb obstinació / utilitzar tots els mitjans (*, R-M)

Va defensar el seu argument a capa i espasa / Ell va ser l’únic amic que el va defensar a capa i espasa; tots els altres aviat el van deixar en mans dels detractors / Va sostenir el seu punt de vista a capa i espasa (També s’usa amb el verb sostenir) (*, R-M, *)

defensar (algú o alguna cosa) a peu i a cavall

defensar (algú o alguna cosa) a peu i a cavall SV, utilitzar tots els mitjans / defensar (algú o) alguna cosa amb obstinació (R-M, IEC)

Defensaria el seu amic a peu i a cavall / Aquesta tesi la pots defensar a peu i a cavall perquè ningú no te la pot rebatre / Va sostenir la seva opinió a peu i a cavall (També s’usa amb el verb sostenir) (*, R-M, *)

defensar (algú o alguna cosa) a capa i espasa

contra vent i marea (p.ext.), amb dents i ungles (p.ext.)

donar la cara (per algú) SV, sortir a la defensa d’algú (IEC)

Com que era el més gran, va donar la cara pels seus germans i va dir que ells no havien comès el robatori

treure la cara (per algú), mostrar la cara (per algú), alçar la veu a favor de

en defensa de (p.ext.)

mostrar la cara (per algú) SV, respondre d’algú, sortir a la seva defensa (IEC)

En Jaume va mostrar la cara per l’Anna i va aconseguir que no la castiguessin

donar la cara (per algú), treure la cara (per algú), alçar la veu a favor de

en defensa de (p.ext.)

posar l’espasa al servei (d’algú) SV, posar-se al servei d’algú, defensar algú (EC)

En aquell debat vaig posar l’espasa al servei del Joan, perquè jo creia que tenia raó

rompre una llança en defensa de, rompre una llança a favor de

rompre una llança a favor de SV, sortir en defensa d’algú o d’alguna cosa manifestant-se a favor seu contra els qui l’ataquen / sostenir una discussió, etc., amb algú, a favor d’algú (EC, IEC)

En aquell debat tots els membres de la taula van rompre una llança a favor dels drets humans i la tolerància / Vaig rompre una llança a favor de la Maria / Va rompre una llança per l’Albert (També s’usa amb la forma rompre una llança per)

rompre una llança en defensa de, posar l’espasa al servei (d’algú), alçar la veu a favor de

rompre una llança contra (ant.), en defensa de (p.ext.)

rompre una llança en defensa de SV, sortir en defensa d’algú o d’alguna cosa manifestant-se a favor seu contra els qui l’ataquen (EC)

És una campanya que romp una llança en defensa dels qui pateixen la sida / Va rompre una llança en defensa de la solidaritat

rompre una llança a favor de, posar l’espasa al servei (d’algú), alçar la veu a favor de

en defensa de (p.ext.), fer la guerra a (p.ext.)

treure la cara (per algú) SV, sortir a la defensa d’algú (IEC)

Quan l’atacaven, ha tret la cara per ell

donar la cara (per algú), mostrar la cara (per algú), alçar la veu a favor de

fer costat (a algú) (p.ext.), en defensa de (p.ext.)

treure (algú) pels cabells SV, defensar algú encara que no tingui defensa possible (A-M)

Ja n’embullà de fil per treure en Lerroux i es lerrouxistes pes cabells (A-M)