DEFENSA

a armes SP, crit que hom fa per fer prendre les armes per tal de defensar-se d’un atac (EC)

Ens ataquen! A armes!

a l’atac

a les armes (v.f.), desperta ferro (p.ext.)

en legítima defensa SP, circumstància eximent de la responsabilitat criminal que neix del dret que té la persona a defensar-se o a actuar en defensa dels seus parents o d’altres persones que són objecte d’una agressió injusta (EC)

Es lícit de matar en legítima defensa / Quan van anar contra el meu pare, vaig haver d’actuar en legítima defensa (EC, *)