DEFALLIMENT

cobriment de cor SN, defallença / fet de perdre les forces físiques o morals (R-M, *)

El diari d’avui duia la notícia que a un treballador li agafà un cobriment de cor quan li comunicaven la notícia que l’acomiadaven de l’empresa / Es va posar tan nerviós que ens crèiem que tindria un cobriment de cor (R-M, *)

cori-mori SN, defalliment produït per la gana / debilitat produïda per la falta d’aliment (IEC, A-M)

Com que només havia pres xocolata, tenia un cori-mori que li feia fer badalls / Ell tenia cori-mori d’haver estat tres dies sense menjar i es va desmaiar (A-M, *)

mal de cor

[Reduplicatiu]