DECLINAR

(fig.)

anar de cantó SV, desequilibrat / passar gradualment d’un estat bo a un estat d’imperfecció, d’adversitat, de dissolució (R-M, *)

Si tu no hi ets per vigilar, tot anirà de cantó, a l’hora de la feina (R-M)

anar a mal borràs, anar a mal, anar de capa caiguda