DECLARAT

ANT

en negre SP, sense pagar impostos

Aquesta part te la pagarem en negre i així no t’haurem de retenir l’IRPF

diner negre (p.ext.), en metàl·lic (p.ext.), de maljust (p.ext.)