DECIDIR

fer caure la balança SV, resoldre / fer decidir alguna cosa (R-M, *)

No es decidien a vendre la casa, però els oferiren tants diners, que això féu caure la balança (També s’usa amb el verb aspectual acabar de i amb els verbs decantar, inclinar, tombar, etc. com a complement) (R-M)

fer la balançada

fer el pes (a algú) (p.ext.), a la balança (p.ext.)

fer la balançada SV, fer decidir

No sabia decidir-se encara; però el que li vaig dir va acabar de fer la balançada / La seva opinió va acabar de fer la balançada en la decisió presa (Sovint s’usa com a complement del verb aspectual acabar de) (IEC, EC)

fer caure la balança

fer el pes (p.ext.)

passar el Rubicó SV, prendre partit o fer un gest decisiu que obliga a una línia de conducta determinada (EC)

Si vull que el problema se solucioni, hauré de passar el Rubicó

prendre partit

prendre partit SV, fer un determini (R-M)

Després de saber què passava, vaig prendre partit de dir-ho a l’interessat; no podia suportar que el perjudiquessin / No sé quin partit prendre (R-M, IEC)

passar el Rubicó

partit pres (p.ext.), prendre part (p.ext.)

tenir la paraula SV, tenir dret de decidir (R-M)

Nosaltres hem fet la proposta; ara, ells tenen la paraula; poden acceptar o refutar / Ja saps que el teu pare té l’última paraula sobre si pots anar d’excursió o no; quan arribi li ho preguntarem (També s’usa amb la forma tenir l’última paraula) (R-M, *)