DECIDIDAMENT

a peu ferm SP, sense moure’s, resoludament / sense recular un pas (R-M, IEC)

El va esperar a peu ferm que sortís de la casa i el va emprendre allà mateix / Romangué a peu ferm afrontant la violència de la discussió (R-M)

fort i ferm, fort i no et moguis, amb resolució

a qualsevol preu SP, amb decisió, sense cap mena de dubte o vacil·lació

No cal que li ho diguis dues vegades, ho faria a qualsevol preu

costi el que costi

tol·le-tol·le SAdv, sense dilació ni restricció (A-M)

L’amo en Xec…, tol·le-tol·le, va haver de fer lo que es senyor li deia (A-M)

[tol·le-tol·le: llatinisme, reduplicatiu]