DECEBUT

anar-se’n amb la cua entre cames SV, (anar-se’n) sense haver aconseguit res del que hom es proposava (EC)

Quan va saber la nota de l’examen se’n va anar amb la cua entre cames, havia estudiat molt però va suspendre / Va marxar amb la cua entre cames després que ella li digués que no el volia veure mai més (També s’usa amb els verbs de moviment fugir, marxar, sortir, etc.)

anar-se’n amb un dit en es cul i s’altre a s’orella

anar-se’n amb la cua entre les cames (v.f.), anar cua dreta (ant.), quedar-se els pixats dins lo ventre (p.ext.), plegar els bòlits (p.ext.), arronsar les espatlles (p.ext.)

anar-se’n amb un dit en es cul i s’altre a s’orella SV, anar-se’n mal satisfet, haver rebut un gran desengany (A-M)

Pensava que aconseguiria lo que volia, però se’n va anar amb un dit en es cul i s’altre a s’orella

anar-se’n amb la cua entre cames, anar-se’n cul batut i cara alegre

amb el cap cot (p.ext.), amb el cap sota l’ala (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

cara estirada SN, cara de la persona apesarada, decebuda, greument contrariada (IEC)

Després d’aquella trucada de telèfon es va quedar amb la cara estirada

cara de pomes agres, cara llarga, cara de prunes agres

cara llarga SN, cara de la persona apesarada, decebuda, greument contrariada (IEC)

Va posar cara llarga, quan va veure que el regal no era el que ell esperava

cara de pomes agres, cara estirada, cara de prunes agres

cara de Divendres Sant (p.ext.), cara de mal conhort (p.ext.), cara de mal atzar (p.ext.)

quedar a l’escapça SV, qui percaça quelcom, no obtenir-ne res, restar amb les il·lusions frustrades / romandre burlat, o sense obtenir allò que es desitjava, o sense entendre allò que calia (IEC, A-M)

Va anar a l’entrevista amb moltes il·lusions, però va quedar a l’escapça perquè no el van contractar (També s’usa amb els verbs estar, restar, etc.)

quedar a la lluna de València, pintar-se (alguna cosa) a l’oli

deixar (algú) a l’escapça (inv.), quedar amb les ganes (p.ext.), quedar amb la mel a la boca (p.ext.)

quedar a la lluna de València SV, frustrar-se un desig o una esperança (R-M)

A última hora ens han dit que no faríem el viatge i ens hem quedat a la lluna de València (R-M)

quedar amb un pam de nas, quedar a l’escapça

quedar amb els pixats al ventre SV, quedar fresc, no obtenir allò que esperava o pretenia

Volia anar de festa, però al final no li hi van deixar anar: es va quedar amb els pixats al ventre

quedar amb un pam de nas

quedar-se els pixats dins lo ventre (Val.)

quedar amb un pam de nas SV, veure’s frustrat / quedar decebut (R-M, *)

Quan els van dir que havien fet tard i que l’autocar ja era fora, es van quedar amb un pam de nas (També s’usa amb el verb restar) (R-M)

quedar a l’escapça, quedar a la lluna de València, quedar amb els pixats al ventre

deixar (algú) amb un pam de nas (inv.)

quedar-se els pixats dins lo ventre SV, quedar fresc, no obtenir allò que esperava o pretenia (A-M)

Des que va començar la nova feina tot li va sortir malament i es va haver de quedar els pixats dins lo ventre / Ella es va casar amb un altre i l’Andreu es va quedar amb els pixats dins lo ventre

quedar amb els pixats al ventre

anar-se’n amb la cua entre cames (p.ext.)

[Val. (A-M)]