DECAURE

anar a l’orsa SV, anar malament una cosa (EC)

Aquesta empresa va a l’orsa; hauran de fer suspensió de pagaments

anar aigua avall, anar per terra, a la biorxa

anar en orsa (v.f.)

anar a mal borràs SV, decaure / anar en decadència (R-M, *)

Aquesta família anirà a mal borràs; ningú no treballa ni posa interès en res / Tan bé que havia començat la festa i a la fi tot ha anat a mal borràs (R-M)

anar de mal en pitjor, ballar de capoll, anar-se’n a terra, anar al baix, anar a mal, anar l’orgue malparat, anar el carro pel pedregar, ficar-s’hi la bruixa, anar-se’n al dimoni, anar al botavant, anar de cantó

anar aigua avall (p.ext.), anar de gambirot (p.ext.)

anar a menys SV, decaure, passar a un estat inferior (A-M)

Des que aquella multinacional ha comprat l’empresa, la qualitat dels productes ha anat a menys / La qualitat d’aquest vi ha vingut a menys; han volgut industrialitzar-lo i l’han hagut de manipular (També s’usa amb el verb venir) (*, R-M)

anar al baix, anar de caiguda, anar de baixa, anar de capa caiguda, anar de cul enrere

anar a més (ant.), tornar-se aiguapoll (p.ext.), anar de cul per terra (p.ext.), anar aigua avall (p.ext.)

anar al baix SV, decaure, minvar / anar en decadència, de mal en pitjor (R-M, IEC)

En aquesta comarca l’agricultura ha anat al baix i han augmentat les indústries (R-M)

anar a menys, anar a mal borràs, anar de baixa, anar de caiguda, anar de capa caiguda, anar de cul al marge

al baix (p.ext.)

anar de baixa SV, decaure / anar en decadència (R-M, *)

Cap al final del film l’interès va de baixa; és avorrit (R-M)

anar a menys, anar al baix, anar de caiguda, anar de capa caiguda, baixar de to

anar a la baixa (v.f.), en decadència (p.ext.), en baixa (p.ext.), cap per avall (p.ext.)

anar de caiguda SV, estar en decadència (IEC)

La festa major dels pobles cada any que passa més va de caiguda; perd tot l’encant local / Les festes populars van de caiguda (R-M, IEC)

anar a menys, anar de mal en pitjor, anar al baix, anar de capa caiguda, anar de baixa

en decadència (p.ext.), en baixa (p.ext.)

anar de capa caiguda SV, passar gradualment d’un estat bo a un estat d’imperfecció, d’adversitat, de dissolució

Des que va morir l’avi, l’empresa va de capa caiguda / El negoci està de capa caiguda i no sap com remuntar-lo (També s’usa amb els verbs estar, quedar, etc.)

anar a menys, anar al baix, anar de caiguda, anar de baixa, anar de mal en pitjor, anar de cul al marge, anar de cantó

en decadència (p.ext.), en baixa (p.ext.), anar ala baixa (p.ext.), no fer de son prou (p.ext.), no fer res de bo (p.ext.), anar-se’n a perdre oli (p.ext.), anar-se’n a la pífia (p.ext.)

anar de cul al marge SV, anar malament d’interessos o de qualsevol negoci (A-M)

El meu negoci darrerament va de cul al marge; no en traiem cap benefici

anar al baix, anar de capa caiguda, anar de cul enrere, anar de cul per terra

[Val. (A-M)]

anar de cul enrere SV, decaure, anar perdent prestigi, força, diners, etc. (EC)

Aquesta empresa, des que té un nou gerent, va de cul enrere / Semblava que amb el nou negoci faria diners, però va de cul endarrere (També s’usa amb els adverbis arrere i endarrere)

anar a menys, anar de cul al marge

anar de cul per terra SV, decaure / anar malament d’interessos o de qualsevol negoci (R-M, *)

Tenia moltes pretensions quan el negoci era fort, però ara que ha anat de cul per terra, està ben moix (R-M)

anar-se’n en orri, anar de cul al marge

quedar escurat (p.ext.), caure de cul (p.ext.), anar per terra (p.ext.), anar-se’n a terra (p.ext.), anar a menys (p.ext.), cap per avall (p.ext.)

anar de mal en pitjor SV, empitjorar, perdre-hi (R-M)

Aquest hotel va de mal en pitjor; abans servien millor (R-M)

anar a mal borràs, fugir del foc i caure a les brases, anar de caiguda, ballar de capoll, anar de capa caiguda, anar a mal, tombar per mal, ésser pitjor el remei que la malaltia

perdre la carta de navegar (p.ext.), perdre el quest (p.ext.), no tenir remei (p.ext.), cap per avall (p.ext.)

anar-se’n a terra SV, decaure / tenir un mal resultat, fer-se malbé alguna cosa (R-M, *)

És llàstima que aquesta indústria se’n vagi a terra; era la més característica del país (R-M)

anar a mal borràs

ballar de capoll SV, arruïnar-se / anar malament, en decadència, a la ruïna (R-M, IEC)

Aquest restaurant ja balla de capoll; qualsevol dia tancarà (R-M)

anar de mal en pitjor, anar a mal borràs

ballar el capoll (v.f.), ballar-la grassa (ant.), anar a menys (p.ext.)