DECANTAR

posar (alguna cosa) en decant SV, decantar una cosa, posar-la a un costat, guardar-la / separar, posar de banda (EC, A-M)

Hauríem de posar aquest tema en decant / Hem de posar en decant la qüestió

[Val. (A-M)]