DECANDIR-SE

adormir-se-li les sangs (a algú) O, perdre energia vital (A-M)

No heu de deixar que les sangs se’ns adormin

perdre l’esma (p.ext.), perdre les forces (p.ext.)