DECAMPAR

llevar el camp SV, alçar les tendes d’un campament (IEC)

Al matí llevarem el camp / Abans del migdia hem d’alçar el camp, ja cal que us afanyeu! (També s’usa amb el verb alçar)