DECAIGUT

aguantar-se per miracle SV, ruïna / estar del tot decaigut físicament o moralment, haver perdut gairebé tot el vigor, la bellesa, les bones qualitats (Fr, *)

Aquest home s’aguanta per miracle: no és la persona vigorosa de fa uns anys

ésser una ruïna (algú), no ésser l’ombra d’un mateix, no ésser ni l’ombra del que era, ésser un cadàver ambulant

ésser una ruïna (algú) SV, estar físicament o moralment del tot decaigut, no ésser ni una ombra del que era / (ésser una) persona molt decaiguda, que ha perdut gairebé tot el vigor, la bellesa, les bones qualitats (EC, A-M)

Aquest home és una ruïna, no és ni ombra del que era (IEC)

ànima en pena, no tenir cera en les orelles

no quedar-li sang a les butxaques (a algú) (p.ext.)

no ésser ni l’ombra del que era SV, ruïna / estar físicament o moralment del tot decaigut, haver perdut gairebé tot el vigor, la bellesa, les bones qualitats (Fr, *)

Es nota que ha passat una depressió molt forta: no és ni l’ombra del que era

no ésser l’ombra d’un mateix, ésser una ruïna (algú), ésser un cadàver ambulant, aguantar-se per miracle

no tenir cera en les orelles SV, no poder alçar-se d’un mal estat, d’una depressió física, moral, econòmica (A-M)

Des que se li va morir el pare, no té cera en les orelles; no es relaciona amb la gent i no parla amb ningú

ésser una ruïna (algú)

[Val. (A-M)]