DECADENT

en baixa SP, decadent / expressió usada per a indicar que alguna cosa decau (Fr, *)

La seva riquesa darrerament està en baixa

en decadència

en alça (ant.), anar de capa caiguda (p.ext.), anar de caiguda (p.ext.), anar de baixa (p.ext.)

en decadència SP, dit per a referir-se a algú o alguna cosa que decau

Defensen la continuïtat de vells costums que estan en decadència

en baixa

anar de capa caiguda (p.ext.), anar de caiguda (p.ext.), anar de baixa (p.ext.)