DEBATRE

posar (alguna cosa) sobre la taula SV, suscitar una qüestió a resoldre, a considerar, etc. (IEC)

Vinga! Posem sobre la taula els problemes que teniu i intentem solucionar-los! / Posarem la qüestió damunt la taula al final de la reunió (També s’usa amb la forma posar (alguna cosa) damunt la taula)

posar (alguna cosa) sobre el tapet

entrar en consell (p.ext.), taula rodona (p.ext.), taula universal (p.ext.)