DEÇÀ

al deçà de SP, expressió usada per a indicar la posició on és algú o alguna cosa respecte a alguna altra cosa

Al deçà de la muntanya hi ha una pineda (IEC)