DAVANT

a les barbes (d’algú) SP, al davant d’algú, sense cap mena de consideració / al davant mateix d’un / [fer-ho o dir-ho] en la seva presència, sense amagar-se’n (R-M, IEC, A-M)

A les barbes de Mahoma beuen a doll lo vi blanc / És molt ingenu i no va comprendre que es reien d’ell a les barbes (El complement és opcional) (A-M, R-M)

a la cara (d’algú), als nassos (d’algú), al davant de, davant dels nassos (d’algú), a les dents i ulls (d’algú)

a la barba (d’algú) (v.f.)

al davant de SP, en presència, personalment / essent davant, essent present (R-M, *)

Sempre diu les coses al davant de la persona afectada / Parla molt malament de l’Enric, però estic segur que, moltes coses, no gosaria dir-les-hi al davant (El complement és opcional) (*, R-M)

a la cara (d’algú), a les barbes (d’algú), als nassos (d’algú), davant dels nassos (d’algú), a les dents i ulls (d’algú)

a davant de (v.f.)

als nassos (d’algú) SP, al davant d’algú / estant algú present (R-M, *)

Van robar la fruita als nassos del vigilant del camp; i no els va veure / Ho féu tot als nassos del director / Li ho van tirar als nassos (El complement és opcional) (R-M, R-M, *)

a la cara (d’algú), davant dels nassos (d’algú), a les barbes (d’algú), al davant de, a les dents i ulls (d’algú)

cara a cara SN, l’un davant l’altre / manifestament, enfront l’un de l’altre (R-M, IEC)

Es van trobar cara a cara quan menys s’ho esperaven sense saber què dir-se (R-M)

barba a barba, nas a nas, fit a fit, davant per davant de, tu per tu, front a front, vis a vis

cara per cara (v.f.), esquena per esquena (ant.), cos a cos (p.ext.)

davant dels nassos (d’algú) SP, gairebé podent-ho tocar (R-M)

Estava davant dels nassos d’en Joan, però aquest, com que és miop, no el veia / Ho tenia davant dels nassos i no hi havia manera que ho trobés (S’usa normalment amb els verbs ésser, tenir, trobar, etc. El complement és opcional)

a la vista (d’algú), als nassos (d’algú), davant dels ulls (d’algú), a les barbes (d’algú), al davant de, a la cara (d’algú), a les dents i ulls (d’algú), sota el nas

davant els nassos (d’algú) (v.f.), davant del nas (d’algú) (v.f.), davant el nas (d’algú) (v.f.)

davant dels ulls (d’algú) SP, present, davant de / tenir a la vista, poder veure (tal cosa o tal altra) / tenir a la vista (R-M, A-M, IEC)

El van castigar davant dels ulls del seu pare / Això és intolerable davant dels ulls de tothom / El tens davant dels ulls i encara no el veus? (S’usa normalment amb els verbs ésser, tenir, trobar, etc.)

davant dels nassos (d’algú), en presència (d’algú), a les dents i ulls (d’algú), sota el nas

davant els ulls (d’algú) (v.f.)

davant per davant de SAdv, l’un davant de l’altre / donant-se la cara una persona o una cosa amb l’altra (IEC, EC)

La meva botiga és davant per davant del seu taller / Després d’un any de no saber res l’un de l’altre, es van trobar davant per davant inesperadament (El complement és opcional) (*, R-M)

cara a cara, enfront de, en dret (d’algun lloc)

fer cara a (p.ext.)

de primer SP, al davant de tot (R-M)

De primer anaven els gegants, després, els capgrossos (R-M)

al capdavant de, al front de

en dret (d’algun lloc) SP, davant / donant-se la cara una persona o una cosa amb l’altra (R-M, *)

En dret de l’estació veuràs una fàbrica de paper; és allà / La nau va naufragar en dret de Sant Pol / Surt per aquella porta: en dret hi ha el pi de què et parlava (El complement es pot ometre) (R-M, EC, EC)

davant per davant de

en presència (d’algú) SP, davant / essent davant, essent present (R-M, *)

Tota la baralla es va produir en presència dels veïns (R-M)

sota l’esguard (d’algú), davant dels ulls (d’algú), a la cara (d’algú), a la faç (d’algú), a les dents i ulls (d’algú)

a la presència (d’algú) (v.f.)

enfront de SN, davant / donant-se la cara una persona o una cosa amb l’altra (EC, *)

Es van asseure un enfront de l’altre / L’escola és enfront de l’ajuntament (IEC, *)

davant per davant de

fer cara a (p.ext.)

sota l’esguard (d’algú) SP, davant / essent davant, essent present (R-M, *)

Jugaven en un racó del parc, sota l’esguard de l’avi (R-M)

en presència (d’algú)

tenir (algú o alguna cosa) als ulls SV, tenir a la vista, poder veure (algú) (tal cosa o tal altra) (A-M)

No sé com no se n’havia adonat si ho tenia als ulls / El tenia als ulls i no el reconeixia

tenir (algú o alguna cosa) davant els ulls

tenir (algú o alguna cosa) davant els ulls SV, tenir a la vista, poder veure (tal cosa o tal altra) (A-M)

Ho té davant els ulls, però no hi ha manera que ho vegi / Tenia el marit davant els ulls i el buscava més enllà

tenir (algú o alguna cosa) als ulls

vis a vis SN, manifestament, enfront l’un de l’altre

Ens vam entrevistar asseguts vis a vis / Això es resoldria millor vis a vis

cara a cara, barba a barba, nas a nas, fit a fit

[vis: llatinisme]