DATA

dia per dia SN, en igual data / exactament a l’any, al mes (R-M, IEC)

És casual que pare i fill nasquessin dia per dia: el quinze de maig / Tornarem d’aquí a un mes dia per dia (R-M, EC)

tal dia com avui (p.ext.)

tal dia com avui SQ, avui fa anys / en un dia d’un any passat d’igual data que el present (IEC)

Tal dia com avui, fa tres anys, va caure una gran nevada / Tal dia com avui em vaig casar / Tal dia com avui va arribar de l’exili (R-M, EC, *)

dia per dia (p.ext.)