DANYANT

en detriment de SP, causant dany, perjudici, material o moral a algú o alguna cosa

En detriment de la salut / Ha parlat en detriment seu / Va acceptar el risc de treballar amb actors desconeguts en detriment de la seva reputació d’actriu d’elit (EC, *, *)

en perjudici de

en canvi (d’alguna cosa) (p.ext.), en comptes de (p.ext.)