DANYÓS

mala herba SN, danyós / que causa dany, nociu, perjudicial, damnós (R-M, *)

L’enveja és mala herba; cal bandejar-la si no volem entorpir-nos la feina els uns als altres (R-M)