DADA

aparat crític SN, conjunt de dades de caràcter històric, arxivístic, diplomàtic, filològic, bibliogràfic, etc., destinades a fonamentar científicament les circumstàncies que concorren en un text narratiu o en un document (IEC)

Entendràs més bé el text si tens l’aparat crític al costat

base de dades SN, conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des de més d’un programa o aplicació, de manera que qualsevol d’elles pot ésser extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar per això ni l’estructura ni les altres dades (EC)

Necessitem elaborar una base de dades per tal de poder sistematitzar i ordenar tanta informació