CULMINACIÓ

en ple SP, al moment culminant o a un lloc important (R-M)

En ple estiu / Va arribar en plena sessió movent soroll (EC, R-M)

al bo de, al pic de, al fort de, al ple de

en el ple de (v.f.), a ple (v.f.)