CRÈDUL

beure a galet SV, ésser excessivament confiat, crèdul / creure-s’ho tot (IEC, EC)

L’estan enredant i ell beu a galet; no se n’adona / Tu també beus a galet; com vols que el que t’he dit sigui veritat? (R-M)

tenir llana al clatell, combregar amb rodes de molí, beure a raig, ésser un pau, combregar a la cuina, portar llana al clatell, mamar-se el dit, tenir bona barra, no papar-ne ni una, no rascar-ne ni una, no veure-hi més enllà del nas

fer beure a galet (algú) (p.ext.), aixecar la camisa (a algú) (p.ext.)

bon home SN, simple, crèdul (EC)

No tingueu por que ell s’adoni de res: és un bon home (EC)

combregar a la cuina SV, ésser excessivament crèdul (A-M)

De debò t’ho has cregut? Que combregues a la cuina?

combregar amb rodes de molí, beure a galet, ésser un pau, mamar-se el dit, portar llana al clatell, tenir bona barra, tenir llana al clatell, tenir un bon davallant, ésser un tros de carn batejada

combregar amb rodes de molí SV, creure coses absurdes / creure coses inversemblants (Fr, IEC)

Ja faré el que em dius però no em donis raons tan inversemblants o potser et penses que combrego amb rodes de molí? / Sempre pretén fer-me combregar amb rodes de molí; pensa que em creuré qualsevol cosa

beure a galet, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, ésser un pau, mamar-se el dit, portar llana al clatell, ésser un tros de carn batejada

creure (alguna cosa) de fluix SV, creure sense fonament / ésser crèdul (Fr)

Creu tot el que li diuen de fluix; se’l pot enganyar fàcilment

creure (alguna cosa) de lleuger

ésser un pau SV, (ésser una) persona taujana, sense malícia, excessivament crèdula (EC)

No siguis un pau i desconfia una mica del que et diuen! / Aquesta noia és una paula, no té gens de malícia (També s’usa amb la forma ésser una paula)

beure a galet, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, mamar-se el dit, portar llana al clatell, combregar amb rodes de molí, gat apostòlic, simple d’esperit

mamar-se el dit SV, badar, ésser extremadament ingenu / ésser crèdul, càndid, com un infant (R-M, EC)

Vols fer-los creure tot això? Que et penses que es mamen el dit? Sàpigues que estan suficientment informats (R-M)

beure a galet, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, ésser un pau, portar llana al clatell, combregar amb rodes de molí, no veure-hi més enllà del nas, no rascar-ne ni una

mamar-se els dits (v.f.)

portar llana al clatell SV, ésser fàcil d’enganyar, ésser excessivament crèdul (IEC)

Aquest noi porta llana al clatell, es creu totes les coses absurdes que li diuen

beure a galet, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, ésser un pau, mamar-se el dit, combregar amb rodes de molí

tenir bona barra SV, ésser excessivament crèdul (IEC)

Té bona barra i, si no vigila, li prendran el pèl més d’una vegada / És clar que s’ho ha cregut! Té tan bona barra, que per exagerada que sigui la cosa se l’empassa fàcilment (També s’usa amb el quantificador tan en posició preadjectival) (*, R-M)

beure a galet, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, ésser un pau, mamar-se el dit, portar llana al clatell, combregar amb rodes de molí

tenir llana al clatell SV, ésser fàcil d’enganyar, ésser excessivament crèdul (IEC)

No creguis que, pel fet de no tenir instrucció, aquests pagesos tenen llana al clatell; són ben murris (També s’usa amb els quantificadors força, massa, molt, etc. en posició postverbal) (R-M)

beure a galet, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, ésser un pau, mamar-se el dit, portar llana al clatell, combregar amb rodes de molí, pobre d’esperit

tenir llana en el clatell (v.f.)

tenir un bon davallant SV, creure-s’ho tot (IEC)

No li expliquis mentides, que té un bon davallant i se les creurà totes

tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir llana al clatell, combregar a la cuina, ésser un pau, mamar-se el dit, portar llana al clatell, combregar amb rodes de molí