COTÓ

cotó fluix SN, cotó descruat, blanquejat i disposat en napa, per a usos sanitaris (IEC)

Necessito un mica de cotó fluix per a taponar-li l’hemorràgia del nas