COSTÓS

costar més el mall que l’enclusa O, valer més l’accessori que el principal (R-M)

Si et fas adobar l’abric et costarà més el mall que l’enclusa; val més que te’n compris un de nou (R-M)

valer més el farciment que el gall, valer més la salsa que el peix, valer més el suc que la perdiu, pujar més el suc que la perdiu

ésser una sagnia SV, (ésser una) cosa que costa molt i continuadament; despesa molt reiterada i contínua (A-M)

Aquesta situació és una sagnia, costa arribar a final de mes havent de pagar una hipoteca tan alta / Si han de pagar totes aquestes despeses, ja serà una bona sagnia per a la caixa de la societat (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (*, EC)

costar el bec i les ungles (p.ext.)