CORRALÓ

carrer de galtes SN, format pels laterals de les cases (R-M)

El carrer era fosc i estret, un carrer de galtes, sense cap entrada; només hi donaven els costats de les cases / Per anar des d’aquest carrer a la carretera s’ha de passar per un carrer de galtes estret i solitari (R-M)