CORATJÓS

bastar-li cor (a algú) O, tenir valor / tenir valor o coratge suficients (R-M, A-M)

No cal que l’acompanyis a enfrontar-se amb aquell subjecte; a ell li basta cor per anar-hi sol i sortir-ne airós (R-M)

tenir cor (de fer alguna cosa), tenir pit

bastar-li el cor (a algú) (v.f.), no tenir boca (ant.)

home de pit SN, dit per a referir-se a algú que és valent, que té coratge

Va prendre l’arma a l’atracador, és un home de pit! (També s’usa amb els noms dona i persona)

cor de lleó

tenir pit (p.ext.), tenir pebrots (de fer alguna cosa) (p.ext.)

no témer Déu ni el diable SV, no témer ningú (IEC)

No té por de res, no tem Déu ni el diable / Després d’una experiència com la guerra, no tem ni Déu ni el diable

no espantar (algú) vent ni aigua, ésser del ronyó clos, ésser un lleó