CONVIVÈNCIA

ordre públic SN, situació de respecte de les normes establertes per la societat que permeten la convivència social (EC)

Una de les finalitats de tota bona societat és mantenir l’ordre públic / El Govern va mobilitzar l’exèrcit per restablir l’ordre públic

coexistència pacífica (p.ext.)