CONSEQÜÈNCIA

a conseqüència de SP, per efecte de la causa indicada / com a conseqüència o resultat de (R-M, IEC)

No pot moure el braç a conseqüència de la caiguda / A conseqüència de l’ensurt de l’accident, va patir un avortament / Ha mort a conseqüència d’una caiguda / A conseqüència d’haver esquiat set hores seguides va tenir una tendinitis (R-M, *, EC, *)

de resultes de, arran de

de retop (p.ext.), per torna (p.ext.)

així doncs SAdv, per tal causa, en atenció a alguna cosa

Tenim pressa, així doncs no ens facis esperar (EC)

per tant, per consegüent, així que

doncs bé (p.ext.)

de forma que SP, expressió de conseqüència o finalitat

Escriu-ho amb un bolígraf vermell de forma que destaqui més

de manera que

de manera que SP, com a conseqüència / expressió de conseqüència o finalitat (R-M, IEC)

Ja hem rebut la invitació, de manera que hi haurem d’anar / Es disfressà de manera que ningú no pogués reconèixer-lo / Li ho explicà amb gràcia, de tal manera que ho entengués (IEC, EC, *)

de forma que, així que

de resultes de SP, com a conseqüència de / com a resultat (R-M, A-M)

De resultes d’aquella visita tot es va arreglar / De resultes d’aquella caiguda restà coix tota la vida (R-M, EC)

a conseqüència de, arran de

de retop (p.ext.), en virtut (d’alguna cosa) (p.ext.)

doncs bé SConj, introduint una conseqüència que tal volta podia ésser posada en dubte, objectada, etc. (IEC)

Vam deixar-ho tot net. Doncs bé, algú ho ha tocat / Ho heu entès tots, oi? Doncs bé, ell diu que no ho pot acceptar (EC, *)

així doncs (p.ext.)

en virtut (d’alguna cosa) SP, per l’acció de (EC)

Li van donar el premi en virtut de la tasca realitzada al llarg de la seva vida / En virtut de l’article 3 de l’Estatut, el català és llengua pròpia de Catalunya

per virtut (d’alguna cosa) (v.f.), de resultes de (p.ext.), en atenció a (p.ext.)