CONSAGRACIÓ

els sants olis SD, oli d’oliva consagrat que hom destina a diverses cerimònies (EC)

Per a l’extremunció cal fer ús dels sants olis