CONNEXIÓ

en estrella SP, dit de la connexió d’aparells o enrotllaments polifàsics consistent a unir un extrem de cadascun dels enrotllaments o borns corresponents a cada fase a un punt comú, i l’altre extrem a la fase corresponent (EC)

He hagut d’instal·lar un sistema elèctric en estrella perquè l’aparell funcionés

en línia SP, dit de la màquina o la unitat informàtica que és controlada per una altra o pel sistema i que mentre dura aquesta situació pot establir-hi connexió operativa sense intervenció externa (IEC)

Ja podeu consultar diversos diccionaris en línia

en paral·lel SP, dit de la disposició d’una sèrie d’elements, generadors, etc., similars, tal que els borns de la mateixa polaritat o homòlegs són connectats entre ells (EC)

L’electricista va instal·lar un circuit en paral·lel

en sèrie (p.ext.)

en sèrie SP, dit de la disposició d’un conjunt d’elements, generadors, etc., similars, de tal manera que formen un sol camí per al corrent i que, per tant, són travessats tots ells pel mateix corrent (EC)

Bombetes connectades en sèrie

en paral·lel (p.ext.)

en triangle SP, dit de la connexió poligonal en el cas particular d’un sistema trifàsic (EC)

Va instal·lar un sistema elèctric en triangle

presa de terra SN, conductor que hom posa en contacte íntim amb el sòl a fi d’establir una connexió entre certes parts metàl·liques d’una instal·lació i terra, i protegir així la instal·lació (EC).

Haurem d’instal·lar una presa de terra

presa de corrent (p.ext.)