CONFONDRE'S

creuar-se-li els cables (a algú) O, dir o fer una cosa per una altra; confondre’s a l’hora de parlar sobre alguna cosa o a l’hora de fer una cosa

Se li van creuar els cables i va dir el contrari del que volia

dir una cosa per una altra (a algú), prendre la «a» per la «b»

fer-li dos els ulls (a algú) O, fer els ulls, a algú, una impressió visual falsa o poc exacta (EC)

Dius que m’has vist al ball? Els ulls et deuen haver fet dos, perquè no he sortit de casa! (EC)