CONFÚS

perdre els mistos SV, quedar confús, sense paraula, sense saber què dir (A-M)

Quan li han dit la mala nova ha perdut els mistos

no saber a quin sant encomanar-se, no saber què dir

quedar sense paraula (p.ext.)

tenir la llengua grossa SV, parlar sense claredat, confusament (A-M)

Aquest professor és difícil de seguir perquè té la llengua grossa