CONDICIÓ

a condició de SP, si concorre la circumstància que s’expressa (R-M)

A condició d’anar-hi, rentaré els plats / Et deixaré anar de vacances a condició que no siguin a la platja; el mar no et convé (*, R-M)

sota condició de, sota reserva de, mitjançant que, sempre que, amb el benentès que

amb la condició de (v.f.)

amb el benentès que SP, amb la condició que, restant ben entès que (EC)

Accepto la invitació amb el benentès que seré jo qui pagarà / Amb el benentès que anem a esmorzar junts, et faré un regal (IEC, *)

a condició de

amb que SP, en el cas que / amb la condició que, només que (R-M, EC)

Ho entendrà de seguida amb que li donis una explicació raonable / Vindria tot seguit amb que li proporcionéssiu un vehicle (R-M, EC)

condició sine qua non SN, condició sense la qual la convenció, la venda, etc., no tindrà lloc (IEC)

Que vinguis a la festa és condició sine qua non perquè et donem el regal

no tenir altre remei (p.ext.)

[sine qua non: llatinisme]

donat cas que SA, suposant que s’esdevingui (EC)

Donat cas que han de venir demà, ja no cal escriure’ls; els ho direm de paraula / Donat cas que arribi a les deu, digueu-li-ho (R-M, EC)

posat que, posat cas que, en cas de, si de cas, suposat que

en aquest cas (p.ext.)

en cas de SP, en el supòsit que / suposant que s’esdevingui (R-M, EC)

En cas de guerra tancaran la frontera (IEC)

donat cas que, posat cas que, posat que, si de cas, suposat que, mai que, si és així que, mai per mai que

en aquest cas (p.ext.)

en tant que SP, en la mesura que / en la proporció que (R-M, *)

En tant que hi hagi gent, no podran tancar la botiga / En tant que actuaràs així de bé et mantindran al teu lloc, estigues-ne segur (R-M)

en la mesura de, sempre que

mai que SAdv, si alguna vegada (R-M)

Mai que et convingui telefonar, esperant que t’instal·lin el teu, pots utilitzar el telèfon de casa / Mai que tinguis alguna dificultat, truca’m (R-M, *)

mai per mai que, si és cas que

mitjançant que SP, a condició que / si concorre la circumstància que s’expressa (A-M, *)

Hi aniré mitjançant que tu vinguis també

a condició de

posat cas que SA, suposant que succeís que / suposant que s’esdevingui (A-M, EC)

T’ho deixo al calaix; posat cas que t’ho demanin, els ho pots donar / Posat cas que ell vingui, avisa’m (R-M, IEC)

donat cas que, posat que, en cas de, si de cas, suposat que

posat que SA, suposant que, en el cas que (EC)

Posat que demà plogui, naturalment, no sortirem / Ho faré, posat que hi estigui d’acord (R-M, IEC)

donat cas que, suposat que, en cas de, si de cas, posat cas que, si és així que

sempre que SAdv, condicionadament / si (R-M, EC)

No hi ha cap inconvenient que ho facis, sempre que ens avisis per endavant / Hi anirem demà, sempre que no plogui (S’usa generalment amb el verb en subjuntiu) (R-M, EC)

a condició de, en tant que

si de cas SConj, si tal cosa s’esdevenia, si ho creieu convenient (IEC)

Si de cas plou, no vinguis (Fr)

donat cas que, suposat que, en cas de, posat que, posat cas que

si per cas (v.f.)

sota condició de SP, sota reserva / si concorre la circumstància que s’expressa (IEC, *)

L’han posat en llibertat, però sota condició de presentar-se cada quinze dies / Bateig sota condició (IEC)

sota reserva de, a condició de

sota reserva de SP, condicionat a / si concorre la circumstància que s’expressa (R-M, *)

Fa passar aquell alumne de curs sota reserva d’estudiar més l’any següent / Li ha deixat el llibre, sota reserva que l’ha de tornar abans de les vacances / Li han deixat aquell aparell sota reserva (El complement preposicional es pot ometre) (*, R-M, *)

a condició de, sota condició de

suposat que SA, donant per cert, tenint present (A-M)

Suposat que no vinguis, avisa’m

donat cas que, posat que, en cas de, si de cas, posat cas que