COMUNICACIÓ

mitjà de comunicació de massa SN, mitjà a través del qual es realitza la transmissió de significats culturals dirigida a un gran públic, i del qual són formes típiques la premsa, la ràdio, la televisió i la cinematografia (IEC)

Treballa com a publicista per a un mitjà de comunicació de massa / Tots els mitjans de comunicació s’han fet ressò del naixement del fill del president (També s’usa amb les formes mitjà de comunicació i mitjà de comunicació de masses)

paraula de Déu SN, manera com Déu es comunica en la creació, en la història i en la seva manifestació personal, que culmina en Jesucrist, testimoniada d’una manera especial en la Bíblia (EC)

Que ens hem de comportar d’aquesta manera és la paraula de Déu

relacions públiques SN, conjunt d’activitats d’una empresa o d’una entitat de caràcter públic ordenades a influir en l’opinió pública per tal d’atreure els individus o altres entitats com a possibles nous clients, seguidors, etc. (EC)

El Departament de Relacions Públiques d’aquesta empresa funciona molt bé / L’Albert estudia relacions públiques