COMPROMETRE'S

donar la seva paraula (a algú) SV, prometre alguna cosa seriosament

Ho farà perquè em va donar la seva paraula / Se’n fia perquè, quan li dóna la seva pròpia paraula, la compleix (També s’usa amb les altres formes del possessiu i amb l’adjectiu possessiu propi en posició prenominal)

engatjar la seva paraula

tenir la paraula (d’algú) (inv.), mantenir la paraula (p.ext.), lligar-se les mans (p.ext.), retirar la paraula (p.ext.), trencar la paraula (p.ext.), posar Déu per testimoni (p.ext.), aguantar la paraula (p.ext.)

engatjar la seva paraula SV, lligar amb una promesa, amb una convenció (EC)

Engatjar, algú, la seva paraula en un tracte / En un dinar de negocis, va engatjar la seva paraula i ara l’ha de complir (EC, *)

donar la seva paraula (a algú)

aguantar la paraula (p.ext.), mantenir la paraula (p.ext.)

lligar-se les mans SV, privar-se la llibertat d’obrar amb una prometença (IEC)

Amb aquell casament es va lligar les mans

lligat de mans, tenir les mans lligades

lligar-se de mans (v.f.), donar la seva paraula (a algú) (p.ext.), lligar les mans (a algú) (p.ext.), lligar de mans (algú) (p.ext.), posar-se fins als colzes (en alguna cosa) (p.ext.), posar les mans fins als colzes (en alguna cosa) (p.ext.)

quedar bé SV, complir els compromisos contrets, comportar-se educadament / obrar d’acord amb l’obligació o amb la correcció en el tracte amb altri (IEC, EC)

Si t’ha promès que ho farà, no temis; quedarà bé; és una persona molt formal (R-M)

tenir paraula, fer un bon paper

quedar malament (ant.)