COMPROMÍS

paraula d’honor SN, prometença formal que no es pot trencar sense deshonra (A-M)

M’ha donat paraula d’honor que ho farà / Paraula d’honor que mai no t’he pres res / Segur que ens farà aquest favor; tenim la seva paraula d’honor (EC, *, *)

per Déu i tots els sants (p.ext.), per ma vida (p.ext.), a salva fe (p.ext.)