COMPROMÈS

lligat de mans SA, estar compromès, estar reduït a la impotència

No podem venir perquè vénen els sogres a sopar, em sap greu però estic lligat de mans / En Pere no té poder de decisió en aquest afer, està lligat de mans

lligat de peus i mans, lligar-se les mans, tenir les mans lligades

lligar de mans (algú) (inv.)

persona de compromís SN, persona que pot comprometre o ésser compromesa si no és tractada com cal (IEC)

Quan parlis amb ella has de seguir les normes de protocol perquè és una persona de compromís

quedar en evidència SV, haver quedat evidents les faltes o els defectes d’algú

Ha quedat en evidència amb els seus comentaris

quedar malament, quedar retratat

tenir les mans lligades SV, estar impedit d’obrar; tenir un motiu que no permet de fer una cosa, de dir una cosa / tenir un impediment per obrar com hom voldria (IEC, EC)

Fins que el meu cap de secció no prengui una decisió, tinc les mans lligades

lligat de mans, lligar-se les mans

tenir les mans lliures (ant.)