COMPETÈNCIA

guerra de preus SN, nom donat a la lluita competitiva consistent en la fixació de preus baixos, per assegurar-se un cert nivell de producció i la supremacia en el mercat (EC)

Abans els forns de pa dels pobles feien una guerra de preus