COMPENSACIÓ

en compensació (d’alguna cosa) SP, per a neutralitzar l’efecte d’una cosa amb una altra que produeix un efecte en sentit contrari

En compensació d’aquell dóna’m esperit de divinació / En compensació em van donar un ram de flors (El complement és opcional) (A-M, *)

en contrapartida (d’alguna cosa), en esmena (d’alguna cosa), en retorn (d’alguna cosa), en escanvi (d’alguna cosa)

en revenja (d’alguna cosa) (p.ext.)

en contrapartida (d’alguna cosa) SP, com a compensació

En contrapartida del seu mal comportament em va fer un regal / L’empresa el va traslladar a una altra factoria, però en contrapartida li va augmentar el sou (El complement és opcional)

en compensació (d’alguna cosa), en esmena (d’alguna cosa)

en escanvi (d’alguna cosa) SP, en compensació / per a neutralitzar l’efecte d’una cosa amb una altra que produeix un efecte en sentit contrari (EC, *)

En escanvi d’aquella equivocació, li van tornar seixanta euros / És molt baix; en escanvi, té una gran agilitat (*, R-M)

en canvi (d’alguna cosa), en compensació (d’alguna cosa)

en esmena (d’alguna cosa) SP, com a reparació a un tort

En esmena dels seus errors / Donà a la dita comtessa, en esmena de la mort de son marit, deu castells (IEC, A-M)

en compensació (d’alguna cosa), en contrapartida (d’alguna cosa)

per contrapartida SP, com a compensació (R-M)

Ha fet molts favors al seu cosí i per contrapartida no n’ha rebut més que disgustos (R-M)

en contrapartida (d’alguna cosa)

premi de consolació SN, en la loteria i altres jocs d’atzar, petita compensació que s’adjudica a qui no ha obtingut cap dels premis (EC)

Quan vam anar a aquell concurs no vam guanyar, però ens van donar un premi de consolació (També s’usa amb el nom regal)