COMPASSIÓ

Déu el faci bo O, expressió amb què afectem de compadir qui creiem que està en un error, es capté equivocadament, etc. (IEC)

S’està equivocant amb aquests aires de superioritat que gasta, Déu el faci bo (També s’usa amb la forma que Déu el faci bo)

Déu l’empari

Déu el perdoni (p.ext.)

Déu el perdoni O, expressió que hom diu per a indicar que no vol venjar-se de l’ofensa que li han fet (EC)

Déu el perdoni, per això que ha fet! / M’ha decebut molt en Joan, però no penso castigar-lo per això; que Déu el perdoni (També s’usa amb la forma que Déu el perdoni)

Déu el faci bo (p.ext.)

Déu l’empari O, per a deixar per inútil algú que hom considera curt d’enteniment, que es capté equivocadament, etc. (EC)

Aquest noi és molt curt. Déu l’empari! (També s’usa amb la forma que Déu l’empari)

Déu el faci bo

tocar el cor (a algú) SV, desvetllar, a algú, un sentiment de pietat, tendresa, compassió, penediment (IEC)

El reportatge sobre la leucèmia va tocar el cor de molts teleespectadors i tot seguit van augmentar les donacions econòmiques destinades a fomentar-ne la investigació

valga’m Déu O, expressió d’esglai, de gran sorpresa, de compassió, etc. (IEC)

Se li ha mort el marit? Valga’m Déu! I ara què farà tota sola i amb tres criatures petites? (També s’usa amb la forma valga’m Déu, val)