COMPARACIÓ

en esguard de SP, en relació, en comparació / comparant amb algú o alguna cosa (A-M, *)

Aquest treball, en esguard del que va fer el teu germà, no té importància; és molt elemental (R-M)

en comparació de, en esguardament de

a esguard de (v.f.), relativament a (p.ext.), per damunt de (p.ext.)

en vist SP, comparat amb (R-M)

La feina que tu tens, en vist la que tinc jo, és deu vegades més pesada / La teva lletra, en vist la seva, és perfecta (R-M, EC)

en esguard de, en comparació de