COMODÍ

mot crossa SN, expressió per a referir-se a un mot que s’utilitza de forma espontània i maquinal en la parla

Al llarg del seu discurs ha utilitzat «d’acord» i «eh» més de cent vegades: són els seus mots crossa / Sempre usa la paraula «bueno» com a mot crossa